Solpaneler

Solpaneler från Solar

Solpaneler

25 års effektgaranti– Vi erbjuder kompletta installationer av solceller och endast produkter med lång garanti och hög kvalitet.

Vad är solceller?

Solceller är det som finns inuti solpaneler och som konverterar solenergi till el. När solljus träffar en solcell så skapas en spänning mellan solcellens framsida, som blir negativt laddad, och solcellens baksida, som blir positivt laddad.

Den här elektriska spänningen skapar energi i form av likström. Likströmmen konverteras sedan till växelström i en växelriktare och det är växelström som kan användas i ditt hus eller skickas ut på elnätet.