Solceller

solceller

Solceller

Hur effektiva är solceller?

Hur mycket solel som solceller producerar per år påverkas av en rad olika faktorer. De olika årstiderna i Sverige ger nämligen olika förutsättningar. På sommaren har vi i regel ett överskott av solel, medan vi på vintern behöver kompensera med annan el då soltimmarna blir färre.

Men det går att göra uppskattningar av solcellers förväntade effekt utifrån solcellernas verkningsgrad och mängden producerad el (kWh) per installerad kW.

De flesta solceller har en verkningsgrad på ungefär 17–20 procent, vilket innebär att ca 17–20 procent av solenergin som solcellerna producerar omvandlas till el.

När det kommer till måttet kWh per installerad kW brukar vi säga är att en installerad kW ger ungefär 800–1100 kWh per år. Om dina solceller har en toppeffekt på två kWh kan de alltså producera runt 1600–2200 kWh solel per år.

Utöver soltimmarna, verkningsgraden och mängden kWh per installerad kW, så finns det andra faktorer som påverkar hur mycket el solcellerna producerar.

  • Solinstrålning där du bor
  • Skugga på solpanelerna från omgivningen, så som träd, byggnader mm.
  • Väderstreck dina solpaneler är riktade mot
  • Lutning på solpanelerna
  • Temperatur
  • Ytans storlek där solcellerna ska placeras
  • Snö på solpanelerna
  • Smuts på solpanelerna

Fördelar och nackdelar med solceller

Solenergi är ett av de mest miljövänliga energialternativ du kan välja. Solen är en oändlig resurs och så länge solen lyser har vi en garanterad energikälla som ger 100 % förnybar el. Som solcellsägare gör du en insats för miljön och klimatet för du bidrar till att minska användningen av fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser.

Även om det krävs en del energi vid tillverkningen av solpaneler så tar det bara ca 2,5 år, av en solcellsanläggnings beräknade livstid på 25 – 30 år, för solcellerna att producera lika mycket energi som krävdes för att tillverka dem. Det kallas solcellers energiåterbetalningstid.

När man kikar på vad det kostar att installera solceller kan den initiala engångskostnaden upplevas som en nackdel med solenergi. Investeringen är dock liten i förhållande till den förväntade besparingen över solcellssystemets livslängd. Återbetalningstiden för solceller är i regel mellan 6–12 år beroende på förutsättningarna för just ditt tak – det vill säga en investering med ca 8–10 procent avkastning.

Genom att producera sin egen el kan du också i stort sett täcka hela hushållets elkonsumtion med hjälp av sina egna solceller. Det innebär att ni blir mindre beroende av andra elproducenter och deras priser. Och den dagen du ska sälja huset så har värdet på din fastighet ökat tack vare solcellerna. Dels för att driftkostnaderna är lägre, dels för att allt fler efterfrågar miljöanpassade