Om oss

spara energi

Kvalitetsarbete

Det är en förutsättning för alla att kunden skall vara helt nöjd med det arbete som vi har fått ett förtroende att utföra!

Därför arbetar vi ständigt med att förbättra oss genom utbildningar, synpunkter från kunder, mm.

Projektstöd

Vi har restaurerat den bef stenmuren som låg på fastigheten vi köpte genom stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet var att återskapa den ursprungliga stenmuren samt att upprätta det naturliga inslag som stenmuren en gång representerat på tomten.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kunder/Samarbetspartners

Nilssons Bygg Göinge AB

Telarco

Hanaskogs Gods

Järletoft Bygger AB

Tornma fastigheter AB

Hittarps Handelsträdgård AB

Knorrevången Chark AB

Theorema AB

HOZ Bygg

Safepartner

Fredriks Minigräv

Oscar Brandtings Bygg AB

Tykabyggets Fastighets AB

Östra Göinge Kommun

Glimåkra Folkhögsskola

Armaturteknik AB

Möbelform i Glimåkra AB